Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Usługa cateringowa dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Data modyfikacji: 16-07-2024 15:42
 2. Usługa cateringowa dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Słomkowie w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Data modyfikacji: 16-07-2024 10:49
 3. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, Gmina Aleksandrów Kujawski
  Data modyfikacji: 16-07-2024 10:11
 4. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (II WYŁOŻENIE)
  Data modyfikacji: 15-07-2024 09:54
 5. Usługa transportowa świadczona dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Data modyfikacji: 11-07-2024 12:03
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.6.13.2024.AJ z dnia 10.07.2024 r. o uzupełnieniu karty informacynej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  Data modyfikacji: 11-07-2024 11:03
 7. Obwieszczenie Burmistrza Ciechocinka znak: GT.6220.1.2024 z dnia 25.06.2024 r. w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie miejskiej oczyszczalni ścieków w Ciechocinku o instalację biologicznego przetwarzania odpadów w procesie beztlenowym ( biogazownia) i tlenowym (kompostowania), na działkach o nr ewidencyjnych 10/7, 13/5, 13/6, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6 oraz 15/7, zlokalizowanych przy ul. Sportowej w obrębie Miasto Ciechocinek
  Data modyfikacji: 11-07-2024 10:15
 8. Usługa transportowa, świadczona dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Słomkowie w Gminie Aleksandrów Kujawski
  Data modyfikacji: 11-07-2024 09:44
 9. Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.07.2024 roku znak: PL.6733.16.6.2024.MJ w sprawie, projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
  Data modyfikacji: 10-07-2024 13:57
 10. Protokół z obrad I sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 6 maja 2024 r.
  Data modyfikacji: 10-07-2024 13:18
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego